top of page

Welkom op de website van de psychologenkring PsyWest.

Wij verenigen de psychologen van de eerstelijnszones Westhoek en Westkust & Polder. Psychologen vermeld op deze website zijn master of licentiaat in de klinische psychologie en geregistreerd bij de psychologencommissie. Het zijn erkende psychologen die de deontologische code voor psychologen onderschrijven.

Voor zorgvragers

We willen een duidelijk overzicht geven van alle erkend klinisch psychologen werkzaam in regio Westhoek en Westkust & Polder, verbonden aan de psychologenkring Psywest. We willen jullie op weg helpen naar de hulp die je zoekt. 

Voor doorverwijzers

De kringwerking wil de interdisciplinaire samenwerking in de regio bevorderen. Door onze aanwezigheid in lokale overlegstructuren, alsook door het informeren van andere zorgverstrekkers over het aanbod aan psychologische hulpverlening in de regio.

Voor psychologen 

We willen de klinisch psychologen in de regio nog meer verbinden. Hierdoor leren we elkaar, elkaars werking en specialisatie beter kennen. We delen informatie over wettelijke regelgeving en actuele thema's wat betreft ons beroep. We willen ook inzetten op de inhoudelijke ontwikkeling van de psychologen in onze regio. Dit doen we onder meer door het organiseren van intervisiegroepen, vormingen, workshops,.... 

bottom of page